top of page

לא נחמדים | יובל | רפואה אישית

רפואה אישית כוללת את הדברים שגורמים לנו לחייך ומביאים לחיינו שמחה ומשמעות. היא כוללת את הדברים הקטנים ביותר שגורמים לנו לשפר את הרגשתנו ולשמור עליה.

- פטרישיה דיגן, מתוך כנס העשור של יספר"א

רפואה אישית, מה זה בעצם?

רפואה אישית - חתולים

רפואה אישית - חבורת החתולים שלנו

המרפא האישי שלי (סרטון)

הרפואה האישיתי שלי (בהשראת פטרישיה דיגן) - יובל קול טאל

All Products

bottom of page