top of page

לא נחמדים | יובל | סיפורת

סטריאוטיפאלי​

​על הדיסוננס בין שתי זהויות
כשנודעה לי האבחנה הרשמית שלי, היה לי דיסוננס בין איך שאני מרגיש - שאני על הספקטרום האוטיסטי, ובין האבחנה הרשמית - שככל שקראתי את ההגדרה, היא נראתה כדרך להאשים את ההורים שהילד 'מוזר'. 

מפגשים מהסוג הנפשי
יוצאת בשעת לילה מאוחרת מדירה שבה התקיימה מסיבה. מנסה לאותת למונית חולפת, אך ללא הצלחה... האם יש לזה משמעות נסתרת?

משחקי מחשב
זה כיף לשחק ב-Sims ו-Second life. אבל פחות כיף כשמחפשים משמעות נסתרת...

------------

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

All Products

bottom of page