top of page

לא נחמדים | עומרי | חובב רפואה

המידע במקבץ זה נכתב מתוך התנסות אישית ובחינת מאמרים ואתרי אינטרנט.​

אין שום ביטחון שכל משפט הינו אמת, נכון או מדויק. אפילו אם נקבעת עובדה רפואית נכונה, ייתכן שהיא לא תהיה מתאימה לגביך או לגבי הסימפטומים שלך.​

אתר זה הינו בעל אופן כללי ואינו יכול להוות תחליף לעצת מומחה רפואי.

עומרי, חובב רפואה

מגיל צעיר פיתחתי עניין ברפואה, כעת אני חולק איתכם מהידע שלי.

תוודאו עם איש מקצוע שזה רלוונטי עבורכם.
 

האפקט התרמוגני של קור

ידע שצברתי לגבי שימוש מושכל בקור על מנת להוריד במשקל
 

החשיבות של הצום בדת, ובזמן המודרני

בזמן המשנה המצווה בימי בצורת הייתה לצום עד בוא הגשם

נשימה: גאות ושפל

כן, זה נשמע יומרני, ופרחוני… אבל אני מאמין שעד סוף המאמר זה יראה די הולם.

חובב רפואה - עומרי קול טאל

מוצר דיגיטלי

bottom of page